Twee exposities op De Zevensprong Nieuwkoop vanaf 24 juli

De besturen van de Stichting De Zevensprong Nieuwkoop en het Historisch Genootschap Nieuwkoop hebben de handen ineen geslagen door vanaf 24 juli a.s. met twee exposities te komen op De Zevensprong.

 De expositie 'Schaatsen, Mutsen en Timmergereedschap' met als aanvulling de Oudhollandse Waterlinie was al gestart in januari 2020, maar door de Corona-pandemie niet echt van de grond gekomen.

Deze expositie wordt opnieuw opgestart in de nieuwe museumruimte.

 Nu heeft het Historisch Genootschap besloten om een expositie, genaamd 'Back to the Sixties' in het leven te roepen. Heel veel spullen die herinneren aan deze roemruchte periode uit de jaren zestig van de vorige eeuw zullen tentoongesteld worden in de museumruimte van het Historisch Genootschap op De Zevensprong.

 Het is de bedoeling dat beide exposities op elkaar worden afgestemd.

Op de woensdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00 - 16.00 uur, vanaf 24 juli tot eind november worden de deuren van beide exposities geopend.

Het is mogelijk om de exposities afzonderlijk te bezoeken, maar het zal ook, door een combinatie -ticket, mogelijk zijn om een kijkje te nemen op beide locaties.

 Het restaurant 'Happerij de Hoeve' wil het bezoek stimuleren door bij het tonen van dit combinatie-ticket een korting te geven op een consumptie in het restaurant.

 Wij verwachten door deze exposities veel bezoekers op De Zevensprong te mogen verwelkomen.

 De besturen van De Zevensprong en het Historisch Genootschap


Nieuws

Twitter