Een goed idee: de oprichting

In 2002 is het allemaal begonnen; de oprichting van stichting ‘De Zevensprong Nieuwkoop’ werd een feit. In de voormalige melkveehouderij van boer Koole werd een geweldige gelegenheid gezien voor een prachtig doel: een heus multifunctioneel, -cultureel en -creatief centrum.

De opstallen – zomerwoning, boerderij, jongveestal, karnhok, melkveestal en loopveestal – kwamen eind 2003 in bezit van de stichting door middel van een schenkingsakte. Vanaf dat moment is er met groot enthousiasme gewerkt om de boerderij uit 1920 een nieuwe invulling en volwaardige plek te geven in de artistieke en creatieve traditie van de gemeente Nieuwkoop. En… dat is gelukt!

Van boerenbedrijf tot multifunctioneel cultureel centrum

In 2011 is de nieuwe Kapberg geopend door gedeputeerde, de heer Han Weber. Daarmee is er een originele en comfortabele ruimte bij gekomen voor vergaderingen, workshops, presentaties enz., pal grenzend aan natuurgebied Ruygeborg.
In 2015 is begonnen met de ingrijpende renovatie van de Oude Stal. In maart 2016 werd in de gerenoveerde  Oude Stal het restaurant geopend als aantrekkelijke pleisterplaats in het Groene Hart van Nederland. Vanaf 2016 wordt de grote Loopstal geschikt gemaakt voor nieuwe activiteiten.

Met veel dank aan de initiatiefnemers van toen – stellen we vast dat alle inspanningen tot nu toe hebben geleid tot een resultaat om enorm trots op te zijn. Nieuwkoop heeft met De Zevensprong een MCC aan de rand van het dorp en midden in de samenleving. De oude boerderij met bijgebouwen is behouden en gerestaureerd, biedt een inspirerend onderdak, bruist van activiteiten en… heeft een véélbelovende toekomst!
Zie de toekomstplannen.
Belangrijke projecten konden al succesvol worden afgerond, andere staan op het punt van beginnen en weer andere zijn continu aan de orde. 

Doelstelling: De Zevensprong werkt zonder winstoogmerk en wil…

het belang van boeren landleven, kunst en cultureel erfgoed uitdragen

stad-landrelaties bevorderen

onderdak bieden en basis zijn voor creatieve processen

het beoefenen en genieten van kunst bevorderen

het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen

bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud

het boerderderijcomplex in stand houden met zoveel mogelijk behoud van authentieke elementen

Volop mogelijkheden

MCC De Zevensprong – een voormalig agrarisch bedrijf met een zevental onderkomens – is gevestigd aan de Noordenseweg 23 te Nieuwkoop. De ligging, als entree van de kern Nieuwkoop, maakt de boerderij tot een markant en herkenbaar punt. De locatie biedt veel mogelijkheden op het terrein zelf en om het gebied/de gemeente verder in te trekken. Het hoofdgebouw en de diverse bijgebouwen hebben voor een groot deel een multifunctionele /-culturele /-creatieve bestemming in dienstverlenende en cultuurbevorderende activiteiten en kleinschalige bedrijvigheid met een artistieke en creatieve inslag. Er wordt o.a. plaats geboden aan de VVV Nieuwkoop, het Oudheidkundig en Poldermuseum, het Historisch Genootschap, kunstenaars en exposanten. Ook de buitenruimte van het complex wordt ingezet voor o.a. exposities en markten. 

Een beheerdersechtpaar bewoont de boerderijwoning en verricht diverse werkzaamheden op vrijwillige basis. Elke donderdagmorgen is een groep vrijwilligers actief om allerhande klussen, waaronder het onderhoud, uit te voeren. Het geheel valt onder een actief zeshoofdig stichtingsbestuur.

Plek in de samenleving

MCC De Zevensprong wil een laagdrempelige, goed toegankelijke, veelzijdige en gastvrije plek zijn, voor zowel inwoners als bezoekers. Daarnaast is het de verscheidenheid in activiteiten die velen aantrekt. Voor elk wat wils en iedereen welkom! Dat maakt De Zevensprong tot een fijne, creatieve, artistieke, inspirerende  plek, waar inmiddels ruim 10.000 bezoekers per jaar naartoe komen. En de groei zit erin!

Partner in beleid

Onze doelstelling liegt er niet om en onze ambities blijven hoog. Meer organisaties en instellingen (overheid en privaat) streven hetzelfde na. Dan is het mooi om elkaar te versterken en aan te vullen waar dat kan. Samenwerken en uitvoeren; daar zijn we vòòr, daar gaan we vòòr. Oftewel MCC De Zevensprong: partner in beleid! Nieuwe ideëen bespreekbaar maken blijft voor het bestuur een uitdaging. Zo zijn vitaliteit en creativiteit een constante factor bij de instandhouding van de mooie boerderij met bijgebouwen. 

Beleids- en toekomstplannen

  • Instandhouding boerderij uitvoeren en actualiseren - doorlopend

  • Activiteiten rond duurzaamheid en innovatie binnenhalen - doorlopend

  • Project ‘Welkom Ruygeborg’ ihkv komst natuurgebied (2012) - afgerond

  • Communicatiemogelijkheden doorontwikkelen en verbeteren - doorlopend

  • Melkput transformeren tot atelierruimte - afgerond medio 2014

  • Bouwkundige verbeteringen aanbrengen in Loopstal  - 1e fase afgerond 2015

  • Bestuursstructuur en taken actualiseren en afstemmen - start april 2016

  • Actualiseren vrijwilligersbeleid - afgerond december 2016

  • Opzetten "Vrienden van de Zevensprong" - uitwerking 2017

  • Actie "Zon op de Zevensprong" ihkv duurzaamheid - onderzoek gestart januari 2017

 

Nieuws

Twitter