Het Schaats- en Mutsmuseum komt naar De Zevensprong.

Twaalf jaar geleden is  Toon van Kempen in De Hoef, daarbij liefdevol ondersteund door zijn vrouw Wil, begonnen met het aanleggen van een verzameling schaatsen en aan de schaatssport gerelateerde artikelen zoals mutsen, schaatspakken, medailles en nog veel meer.
Dit heeft geresulteerd in het Schaats- en Mutsmuseum “Koud aan de Dijk” waar deze unieke verzameling is ondergebracht en die door bezoekers te bewonderen is.
Antieke schaatsen, wollen mutsen van Ard en Kees, de brug van Bartlehiem en zelfs schaatsen van voormalig Koningin Emma en Koningin Wilhelmina, het is er allemaal te vinden.
Maar nu gaat de leeftijd Toon en Wil parten spelen en willen zij van een rustige oude dag gaan genieten.
Daarom zijn zij op zoek gegaan naar een partij die deze unieke collectie wil overnemen.

Stichting De Zevensprong Nieuwkoop is die partij en op dinsdag 17 april jl. is de koopovereenkomst tussen beide partijen getekend waardoor De Zevensprong nu de volledige collectie heeft overgenomen.
Volgens Peter Groen, voorzitter van De Zevensprong, past deze collectie perfect bij de andere activiteiten die al bij het Multi Functioneel Centrum De Zevensprong aan de Noordenseweg te Nieuwkoop zijn ondergebracht.
Zo is daar het Oudheidkundig- en Poldermuseum en het TIP, dat per 1 mei 2018 weer een volledige VVV vestiging is. Ook verschillende beeldende kunstenaars hebben hier hun atelier en voor de inwendige mens is er het restaurant Ruygeborg Hoeve.

Rond 1 juli worden alle spullen vanuit het Schaats- en Mutsmuseum naar Nieuwkoop verhuisd en later dit jaar zal het museum daar zijn deuren openen.

En belangrijk is ook dat Toon van Kempen zich bereid heeft verklaard nog twee jaar aan het museum verbonden te blijven om nieuwe  vrijwilligers in te werken en zijn verhalen te vertellen aan de bezoekers.

Peter Groen en Toon van Kempen (rechts) tekenen de koopovereenkomst


Nieuws

Twitter