Ruygeborg Hoeve met Groene Hart Atelier geopend

Onder grote belangstelling is op 18 maart de Ruygeborg Hoeve met het Groene Hart Atelier geopend door gedeputeerde Han Weber, bijgestaan door burgemeester Frans Buijserd.
Klokslag 14.00 u. toog het gezelschap, na ontvangst in de Loopstal, naar de plek bovenaan de dijk. Daar werd het nieuwe naambord met "Groene Hart Atelier, Ruygeborg Hoeve en Zevensprong" onthuld door beide hoogwaardigheidsbekleders. Daarna werd het officiële gedeelte voortgezet in de Ruygeborg Hoeve (voorheen Oude Stal) met een aantal toespraken en welgemeende gelukwensen aan het adres van de nieuwe exploitanten. Allen memoreerden de langdurige voorbereidingstijd die toch succesvol kon worden afgesloten en het grote belang van een dergelijke plek voor producenten en consumenten. Dat streekproducten, ontwikkeling ervan en innovatie op dit gebied, alle aandacht verdienen, werd duidelijk onderschreven.
Ook werd veel waardering uitgesproken voor de inzet van de initiatiefnemers van het Groene Hart Atelier. Zowel Stichting Groene Hart, kloppend hart als Stichting De Zevensprong hebben hiermee een sterke vastberadenheid, doorzettingsvermogen en gevoel voor de noodzakelijke doorontwikkeling getoond, oftewel op een bijzondere manier hun nek uitgestoken. Beide voorzitters van genoemde stichtingen spraken hun grote dank uit voor de financiële bijdragen van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de Rabobank Groene Hart Noord. Peter Groen, voorzitter van de Zevensprong, roemde heel terecht ook de concrete bijdrage van de eigen vrijwilligers hetgeen veelal bestond uit pittige fysieke inspanning bij weer en wind. "Trots op het resultaat, zijn met dit prachtige project opnieuw doelstellingen van de Zevensprong gerealiseerd. Goed voor de gemeente, goed voor de regio en goed voor iedereen die het goede van het Groene Hart wil proeven en beleven", aldus Peter Groen.
Reeds dit jaar gaat de 2de fase van start waarbij de Loopstal wordt getransformeerd naar een goed geoutilleerde werkplaats en kenniscentrum voor startups.
Na het officiële gedeelte bleef menigeen nog even "hangen" om in de aangename sfeer van het nieuwe proeflokaal en restaurant gezellig bij te praten en te netwerken.

 


Nieuws

Twitter