Bergen werk verzet met NL Doet

Wat een tóp dag is 12 maart geweest! Een grote groep van 18 vrijwilligers, waaronder medewerkers van Vink+Veenman, buurtbewoners, beheerders en bestuursleden, had zich aangemeld om met NL Doet bij de Zevensprong een klus te klaren. Om half negen werd de aftrap gegeven in de Kapberg. Op het programma stond: het aanleggen van een terras bij de Oude Stal, het bestraten van een deel van de buitenplaats, het timmeren van een kast op de bovenverdieping, het inpakken en sorteren van alle inventaris uit de Kapberg, het zemen van de ramen en nog een technisch klusje in de fietsenschuur. De drie vrouwen hadden bovendien de taak van het regelmatig "fourageren" op zich genomen. Dat laatste werden ook nog eens reuze gezellige momenten in de Kapberg. Als verrassing werd door de nieuwe exploitanten Marcel en Marian op heerlijke taart bij de koffie getrakteerd. Zij wierpen zich die dag met een paar vrienden op het vullen van een groot aantal plantenbakken. Allemaal ter voorbereiding op de officiële opening van het Groene Hart Atelier op vrijdag 18 maart. 
Het eten en drinken voor koffiepauzes en lunch was geheel gesponsord door Cor Bos- Albert Heijn - van het Reghthuysplein. En Vink+Veenman had naast mankracht ook nog gezorgd voor zand en alle benodigde materialen. Kortom, een dag om met veel plezier op terug te kijken, want er zijn bergen werk verzet.
Heel veel dank voor ieders inzet! 


Nieuws

Twitter