Natuurgebied Ruygeborg

 

Direct aangrenzend aan het terrein van "De Zevensprong", ten noorden van de plassen tussen Nieuwkoop en Noorden, is zo’n 48 hectare nieuwe plassennatuur ontwikkeld. De bijzondere planten en dieren uit de Nieuwkoopse Plassen krijgen zo meer ruimte; de populaties zullen groeien, verdwenen soorten krijgen de kans terug te keren.  Ruygeborg is nieuwe natuur en zal zich de komende jaren flink gaan ontwikkelen tot een kleinschalig, gevarieerd en nat natuurgebied met een open uitstraling. Ruygeborg verbindt de Vinkeveense Plassen met de Nieuwkoopse Plassen. Soorten als lepelaar, roerdomp,  steltkluut, geoorde fuut, blauwborst en zwarte stern worden er gezien. Inmiddels wordt samen met de provincie Zuid-Holland gekeken naar de mogelijke ontwikkeling van natuurgebied Ruygeborg 2. Dit gebied verbindt Ruygeborg 1 dan met De Groene Jonker.

Nieuws

Twitter