Nieuwe beheerder voor De Zevensprong

Eind februari hebben wij het contract getekend met de nieuwe bewoners van onze bedrijfswoning.

Begin maart zullen Anja Spring in ‘t Veld en haar partner Chris Klomp de woning betrekken en daarna zal Anja ook de nieuwe aanspreekpartner zijn als beheerder van ons gebouwencomplex aan de Noordenseweg 23.

Tot de taken van de beheerder van De Zevensprong behoren verantwoordelijkheden zoals het schoonhouden van het gebouwenterrein, groen onderhoud en kleine onderhoudswerkzaamheden. Maar ook toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein en het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het gebouwencomplex. Als zodanig is Anja de eerste aanspreekpartner voor deze zaken en intermediair naar het bestuur.

Wij wensen Anja en Chris veel woonplezier in hun nieuwe omgeving en vertrouwen op een prettige samenwerking met onze andere huurders.


Nieuws

Twitter